Notities bij “A more beautiful question” – Warren Berger

Intro

Dit boek kwam aangeraden. Waarschijnlijk via iemand op Twitter. 
Ik zou het zelf niet aanraden. 
Stond wel wat interessants in, maar dit is geen topper.

Interessante quotes

 "Ask yourself an intersting enough question and attempt to find a tailor-made solution to that question will push you to a place where, pretty soon, you'll find yourself all by your lonesome - which I think is a more interesting place to be" - [[Chuck Close]]

[[Clayton Christensen]] observes that questioning is seen as "inefficient" by many business leaders, who are so anxious to act, to do, that they often feel they don't have the time to question just what it is they are doing"

A beautiful question is an ambitious yet actionable question that can begin to shift the way we perceive or think about something - and that might serve as a catalyst to bring about change.

 An innovative questioner is someone who refuses to accept the existing reality - [[Van Philips]]

Interessante stukjes en wat eigen bedenkingen

Hier staan de interessante stukken en soms mijn eigen bedenkingen hierover. 
Bedenkingen zijn niet volledig uitgewerkt, maar een begin van mogelijk meer.
vragen stellen is een teken van besef van onze eigen [[onwetendheid]]

het formuleren van [[vragen]] helpt ons om ons denken te organiseren rondom wat we niet weten

Goede [[vragen]] zijn ambitieus, maar op een manier dat je er wel iets mee kunt. Ze zorgen ervoor dat je op een andere manier naar de dingen gaat kijken en zo de aanzet zijn to verandering.

Vaak wordt er gezegd / gevraagd - waarom kan dit of dat niet. Waarom doen / maken / zeggen "ze" iets. Het wordt pas interessant als je "ze" vervangt door "ik". 
Dan neem je verantwoordelijkheid. Totdat je die stap neemt, ben je aan het klagen en niet bezig met de oplossing voor een [[probleem]] - ook genoemd door [[Matt Noonan]] (p14 van boek)

Er zijn een hoop vragen die je kunt stellen, maar interessant is om je te richten op [[asymmetrisch]]e [[opbrengsten]]

- P23 - Gekende [[antwoorden]] zijn overal en op een eenvoudige manier toegankelijk.
 Dat lijkt wel zo, maar dan moet er wel voldoende [[vertrouwen]] zijn in die antwoorden. Dat is nu het moeilijke punt. Welke bron is te vertrouwen? Zeker in een tijd waar veel media afhankelijk is van advertenties en veel informatie meer lijkt op propaganda dan deze "gekende antwoorden"
  - Quote kwam van [[Paul Bottino]] die er aan toevoegde dat de echte waarde zit in wat je met die kennis kunt doen, als onderdeel van een zoektocht.
  - 
- De eerste stap van innovatief vragen is "waarom?"
- De stappen zijn dan:
  - waarom?
  - wat als?
  - hoe?
Uit deze stappen volgt de oplossing
Dit is een vereenvoudigde manier om het proces van vragen te benaderen. Het is een poging om iets van orde te brengen in een proces dat van nature chaotisch en [[onvoorspelbaar]] is.

- Een klassiek model voor [[creativiteit]] is het model:
  - Voorbereiding
  - Incubatie
  - "Illumination"
  - Implementatie

Er is blijkbaar een legendarisch "Creative Problem Solving Institute" in Buffalo, New York - https://cpsiconference.com/

Een andere manier van vragen is de 5-why methode van [[Sakichi Toyoda]] de oprichter van [[Toyota]]
 Deze methode zegt dat je met 5 x "waarom?" tot het hart van een productprobleem kunt komen.

Een manier een [[vraag]] te verbeteren is door een open vraag gesloten te maken.
  - Dus van "waarom is mijn schoonvader lastig" naar "Is mijn schoonvader lastig" 
  - Dit dwingt je om de originele aanname te bekijken en of die aanname wel juist is
  - Je kunt ook een gesloten vraag openen om deze te verbeteren

 Nieuwe [[ideeën]] hoeven niet perse uit volledig nieuwe dingen te bestaan. 
Je kunt ook op een slimme, nuttige en nieuwe manier bestaande elementen combineren tot iets nieuws. [[John Thackara]] een Britse ontwerper noemde dat "smart recombinations"

[[David Kord Murray]] die bij NASA gewerkt heeft, zegt dat de meest interessante ideeën komen van de combinatie van dingen die ver uit elkaar liggen. Dus niet A + B, maar A + Z, of beter nog A en 26

Als je bewustzijn een vraag stelt, zal het onbewuste er aan gaan werken.

In het begin heeft het een voordeel als je met een "beginner's mind" een probleem benadert. Als het echter gaat om een volgende stap, naar "wat als", dan is het een voordeel om al kennis te hebben over het probleem. 
Bij voorkeur vanuit verschillende invalshoeken.
Het helpt verder om een brede basis aan informatie te hebben, die ongerelateerd lijken aan het probleem. Hoe eccentrieker je kennisbasis, des te groter de kans op onverwachte verbindingen.

 een manier om oplossingen voor een [[probleem]] te bedenken, dus [[probleem oplossen]], is om expres dingen verkeerd te doen:
  - Ideeën bedenken die nergens op slaan
  - Verbindingen maken tussen dingen die normaal gezien totaal niet samengaan
  - Op deze manier kom je los van de standaard, gewone neurale verbindingen en ontstaan er in de plaats van deze oude verbindingen, nieuwe.
  - Voorbeelden:
    - Wat als je bank werd bestuurd door de makers van Sesamstraat? Zouden er dan poppen zijn ipv baliemedewerkers?

Een [[MVP]] is een testversie die je op de markt zet om te testen wat er wel en niet werkt. Deze manier van testen kan gebruikt worden in elke situatie waar problemen opgelost moeten worden onder dynamische en onzekere omstandigheden.
- Weerstand kan interessanter zijn dan positieve feedback. Want weerstand geeft potentieel interessant terrein aan, omdat je tegen de geaccepteerde, standaard gang van zake ingaat. Dus mogelijk een doorbraak versus incrementele verbetering.

Een interessante vragen voor bedrijven: 
  - Wat is er waar over ons (als bedrijf), in de kern.
  - Wat zouden we moeten stoppen (om te doen)
  - Wat als geld geen rol zou spelen? Hoe zouden we een [[project]] dan aanpakken?
  - Wat als we maar 10 euro zouden kunnen vragen voor onze 100 euro service?

Interessante vraag is ook: How might we? Oftewel, hoe zouden we?
  - Deze vraag werkt niet bij te brede problemen: Hoe zouden we honger in de wereld kunnen oplossen
  - Werkt ook niet bij te enge vragen: Hoe kunnen we de winst met 5% verhogen in het volgende kwartaal?
  - Gaat om ontdekken en interessante opties vinden, dus gaat om de juiste bandbreedte voor de vraag