Belangrijkste punten uit “Several short sentences about writing”

Dit zijn de voor mij belangrijkste punten uit het boek: “Several short sentences about writing” van Verlyn Klinkenborg. Houd zinnen kort door de ruimte tussen het onderwerp en de volgende zin zo kort mogelijk te houden Verwijder onnodige woorden Een van de doelen is te schrijven door te impliceren Een van de belangrijkste hulpmiddelen van …